#

Všeobecné podmínky


 

Základní ustanovení :

Provozovatelem serveru Puto.cz je společnost Infos Art s.r.o, se sídlem Olomouc, Valdenská 27/363, PSČ 779 00.

Pronajímatel je registrovaný uživatel, který prostřednictvím serveru Puto.cz nabízí vlastní dopravní prostředek k pronájmu.

Nájemce je neregistrovaný návštěvník serveru Puto.cz, který má zájem o zapůjčení některého z inzerovaných prostředků.

Server Puto.cz je inzertní server, zaměřující se na inzerci dopravních prostředků k pronájmu. Na tomto serveru je možné inzerovat automobily, motorky, čtyřkolky, užitkové automobily, autobusy, karavany, přívěsy, stavební stroje, lodě i letadla. Pokud chcete inzerovat něco, co nespadá do uvedených kategorií, kontaktujte nás a my se Vám pokusíme vyhovět.

Inzerce a poplatky :

Provozovatel zodpovídá za stav serveru a zavazuje se odstranit jakékoliv technické potíže v nejbližším možném termínu.

Provozovatel tímto potvrzuje, že s osobními údaji, které mu budou poskytnuty při registraci bude nakládat podle příslušných zákonů.

Provozovatel se zavazuje vystavit na serveru Puto.cz řádně uhrazené inzeráty, které splňují níže vymezené podmínky, na dobu určenou (3,6 nebo 12 měsíců) při registraci. Pokud se pronajímatel nerozhodne prodloužit jejich platnost, budou po dané době smazány.

Pronajímatel je povinen uhradit za inzerci odpovídající částku, stanovenou platným ceníkem inzerce. Účet pronajímatele bude aktivován až po uhrazení dané částky na účet provozovatele.

Pro nájemce inzerovaných prostředků je tato služba zdarma a nevyžaduje registraci.

Provozovatel má právo kdykoliv inzerát smazat, nebo pronajímateli zablokovat účet, pokud porušuje tyto Smluvní podmínky nebo jestliže budou vzneseny stížnosti z řad nájemců na jeho počínání a to bez jakýchkoliv náhrad.

Pronajímatel je povinný uvést pravdivé kontaktní údaje, technické údaje o voze a popis jeho stavu.

Fotografie uvedené v inzerátu musí splňovat tyto požadavky :

Na fotografiích musí být zobrazeno konkrétní vozidlo, které je předmětem pronájmu. Nelze použít fotografie jiného vozu, ani pokud by se tento shodoval s modelem inzerovaného vozu.

Pronajímatel dále potvrzuje, že vozidlo :

je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích
má platnou STK
platné povinné ručení
nemá žádné skryté vady technického ani jiného charakteru
obsahuje odpovídající povinnou výbavu (lékárnička, trojúhelník, reflexní vesty...)
je v jeho vlastnictví
předá vždy v čistém stavu

Závěrečná ustanovení :

Provozovatel si  vyhrazuje možnost jednostraně tyto podmínky měnit či upravovat. Změny vstupují v platnost dnem zveřejnění nové verze podmínek, pokud není určeno jinak.

Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nájemcem. Dohodu o pronájmu mezi sebou uzavírají přímo pronajímatel s nájemcem. Pronajímatel má možnost odmítnout uzavřít tuto smlouvu se zájemcem o pronájem, pokud má jakékoliv podezření, že by mohlo dojít k poškození nebo odcizení jeho majetku (vozu).

Ceny pronájmu jsou sjednány dohodou mezi pronajímatelem vozidla a nájemcem podle Zákona o cenách č. 526/1992 Sb., v platném znění .

Doporučení pro pronajímatele :

Doporučujeme mít uzavřené havarijní pojištění. Opatřit vozidlo dálniční známkou. Vozidlo předávat vždy čisté a s plnou nádrží (nebo jiným dobře určitelným stavem). Dohodnout se se zájemcem na kauci, např. ve výši spoluúčasti na havarijním pojištění. Zdokumentovat fotograficky stav vozidla před pronájmem pro případné dokázání způsobených škod. Důkladné seznámení nájemce s vozidlem, a vadami, které na vozidle jsou v době předání (škrábance na laku apod.). Nechte si od nájemce předložit řidičský průkaz, jestli má oprávnění řídit daný dopravní prostředek.